bếp có bảng điều khiển tiếng Việt

Bếp có điều khiển tiếng Việt của Sunhouse

Danh sách các bếp từ Sunhouse và bếp hồng ngoại Sunhouse có bảng điều khiển bằng Tiếng Việt dễ dàng khi sử dụng, thuận tiện trong đun nấu, chữ trên bảng điều khiển rõ ràng khiến bếp cho người già sử dụng cũng được mà người giúp việc sử dụng cũng dễ dàng.

Xem tất cả 14 kết quả