Quạt sưởi

Quạt sưởi Sunhouse

Quạt sưởi Sunhouse ấm làm nóng đều không khí. Rất tốt cho sức khỏe tránh lạnh giá mùa đông. Tiết kiệm điện và an toàn với chức năng bảo vệ nhiệt. Quạt sưởi điện sưởi ấm phòng của Sunhouse mang hình thức đẹp, trang nhã, như một vật dụng trang trí thêm cho nội thất gia đình bạn.
Quạt sưởi ấm không khí chia thành nhiều hình dạng và kích thước khác nhau như: Quạt sưởi dáng quỳ, quạt sưởi dáng để bàn và quạt sưởi dáng cây đứng. Với quạt sưởi để bàn hoặc đứng có thể thay đổi độ cao linh hoạt, có thể đảo hướng tự động.

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Quạt sưởi Sunhouse

Quạt sưởi Sunhouse ấm làm nóng đều không khí. Rất tốt cho sức khỏe tránh lạnh giá mùa đông. Tiết kiệm điện và an toàn với chức năng bảo vệ nhiệt. Quạt sưởi điện sưởi ấm phòng của Sunhouse mang hình thức đẹp, trang nhã, như một vật dụng trang trí thêm cho nội thất gia đình bạn.
Quạt sưởi ấm không khí chia thành nhiều hình dạng và kích thước khác nhau như: Quạt sưởi dáng quỳ, quạt sưởi dáng để bàn và quạt sưởi dáng cây đứng. Với quạt sưởi để bàn hoặc đứng có thể thay đổi độ cao linh hoạt, có thể đảo hướng tự động.

Chuyển lên trên