Quạt tích điện có đèn báo sạc đầy

Chuyển lên trên